Op instagram hebben we gekeken waar mensen het meeste over posten:

  • Selfies
  • Hobby’s
  • Vrienden/relaties
  • Dieren
  • Quotes
  • Eten

Al deze onderwerpen hebben met elkaar gemeen dat de doelgroep het beste van zichzelf wilt laten zien. Daarnaast creëren ze een onbewust online een identiteit hoe ze willen dat andere hun zien.

Als je instagram bekijkt vanuit vroeger is het eigenlijk een raar principe. Vroeger deelde mensen hun foto’s/leven niet met elkaar. Stel nou dat dit vroeger wel was geweest, hoe zou dit er dan uit hebben gezien? Iedereen die op een markt staat met zijn/haar foto albums waar iedereen in kan kijken?

Daarnaast is facebook eigenlijk een soort online uitgebreide versie van het vriendschapsbroekje waar deze doelgroep mee is opgegroeid. In het vriendenboekje kon je informatie over jezelf zetten net zoals nu op facebook gebeurd alleen kan op facebook iedereen deze informatie zien.