Voor onze interventie hebben wij onderzoek gedaan naar voorbeelden van bewustwordingscampagnes en de beeldvorming hiervan.

Het bovenstaande beeld triggerd mensen op een komische manier om stil te staan bij het feit dat de regenwouden in het amazonegebied steeds sneller kleiner worden. Terwijl het beeld beneden diezelfde boodschap op een nuchtere manier overbrengt met een dubbelzinnig beeld.

Persoonlijk vind ik dit onderstaande beeld van de vieze keuken enorm interessant, het is een metaforisch beeld om mensen aan te sporen om te stoppen met roken. Het is een beeld dat niet letterlijk de actie vertaald naar beelden, maar juist een metaforische vergelijking maakt tussen een vieze keuken en je longen als roker.

Bovenstaand beeld is een interessant concept voor meeroken, ook voor onze interventie. Iets wat eigenlijk best raar is, word vertoont alsof het iets heel normaals is. Deze manier van bewustwording is zeker geschikt voor onze interventie, om mensen duidelijk te maken dat ze iets heel raars doen en zich niet bewust van de consequenties zijn.

De twee beelden boven en beneden proberen hun punt te maken door middel van schokkende beelden. Voor onze interventie zullen dit soort beelden minder geschikt zijn omdat er geen drastische maatregelingen of verandering in het gedrag van de gebruiker/kijker nodig zijn.